Onderdeel van
< terug

project

New Creative Starters

New Creative Starters

In dit interdisciplinaire traject werken creatieve afstudeerders aan hun ondernemerschap. Ze co-creëren samen met studenten uit andere creatieve opleidingen en het bedrijfsleven. De creatieve afstudeerders volgen een aantal interdisciplinaire events op creatieve broedplekken in de stad waar zij tijdens inspirerende keynotes, workshops en challenges uitgedaagd worden om de grenzen van hun eigen discipline heen te werken. Docenten van verschillende Amsterdamse scholen en ondernemende, creatieve alumni coachen deze interdisciplinaire stamgroepen.

 

 

Het traject ‘New Creative Starters’ is ontwikkeld met een denktank van studenten, ondernemende alumni en docenten. In co-creatie met Codename Future is een digitale leeromgeving vormgegeven waarin actuele kennisbronnen, opdrachten en handige formats zijn opgenomen. Deze formats blijven beschikbaar voor studenten na hun afstuderen.

 

 

Programma: Werk maken van talent, Amsterdam Economic Board.

 

 

Financiering: Sectorplannensubsidie vanuit het ministerie van SZW Cofinanciering: Codename Future (digitale leeromgeving ontwikkelaar), EBC*L (internationaal examineringsinstituut in ondernemen) en 12 verschillende deelnemende creatieve mbo-opleidingen uit Amsterdam.

 

 

Betrokken onderzoek: Universiteit van Maastricht (TIER) voor effectmeting van het traject op ondernemende houding, Hogeschool van Amsterdam voor onderzoek naar ontwikkeling onderdeel excellentie.

 

 

Bereik: 240 deelnemers van sept 16 tot juli 17 – 80 deelnemers van feb 2017 tot jan 2018 en 20 docenten uit 12 verschillende opleidingen, van 4 verschillende scholen. Opdrachtgever voor 20 creatieve makers die worden ingehuurd als peercoach.

 

 

 

 

contact

Meer weten of samenwerken?

 

Wil je meer weten over het Practoraat Creatief Vakmanschap? Of wil je met ons samenwerken? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar

info@practoraatcreatiefvakmanschap.nl

 

Co-ntact | Practoraat Creatief Vakmanschap

Het Practoraat Creatief Vakmanschap werkt in projecten samen met een ambitieus en ondernemend collectief van oud-studenten, experts, investeerders (fondsen, subsidies en sponsors) en proactieve docenten van verschillende, creatieve Amsterdamse mbo-instellingen.

Het vaste team van het Practoraat Creatief Vakmanschap:

Marieke Gervers | Practor

Paulien Klap | Onderwijs

Rik Burger | Communicatie en PR

 

Hoofdkantoor

old school

Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam