Onderdeel van
-''

over ons

De Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt maken een sterke transitie door. Door technologisering en globalisering verdwijnen en veranderen steeds meer banen en beroepen. Professionals dienen daarom proactief, flexibel en ondernemend te zijn. Het beroepsonderwijs heeft de verantwoordelijkheid om nieuwe generaties goed op deze nieuwe werkelijkheid voor te bereiden. Het Practoraat Creatief Vakmanschap is een innovatie-platform dat ruimte biedt om te experimenteren. Door praktijkgericht onderzoek komt het Practoraat tot nieuwe modellen en faciliteiten voor het onderwijs van de toekomst. lees meer

 

projecten

New Creative Starters

New Creative Starters is een ondernemend, blended leertraject voor 250 creatieve afstudeerders van creatieve mbo-opleidingen van verschillende Amsterdamse scholen.

lees meer

Didactiek voor creatieve professionals

Didactiek voor creatieve professionals is een kort, blended leertraject over coachende en didactische vaardigheden. Professionele vakmensen die les willen geven op mbo-opleidingen ontwikkelen door deze faciliteit ontbrekende skills en kennis.

lees meer

Excellentieprogramma ondernemen

Een programma voor excellente studenten die extra uitdaging zoeken en aankunnen. Excellente studenten werken gedurende negen maanden wekelijks aan diverse extra onderdelen.

lees meer

Ontwerpen (voor)onderzoek Start-Up Broedplek

Hoe ziet een plan van eisen eruit voor een start-up broedplek die creatieve vakmensen faciliteert in hun verdere ontwikkeling en in een zelfstandig ondernemend bestaan? Het Practoraat deed ontwerpend onderzoek naar de behoeftes aan een start-up faciliteit van creatieve alumni.

lees meer

EBC*L examen voor creatieve ZZP-ers

Het is steeds gebruikelijker om over de landsgrenzen heen te ondernemen. Maar aan welke eisen en verplichtingen moet je internationaal voldoen? Met EBC*L European Business Competence is een partnership aangegaan om tot de ontwikkeling van een speciaal traject voor de creatieve zelfstandige ondernemer te komen.

lees meer

Start-Up Community voor new Creatives (sQuare)

Met sQuare ontwikkelt het Practoraat een professionele leer- en werkomgeving voor ‘New Creatives’. Zo houden zij zichzelf up-to-date in de snel veranderende creatieve praktijk.

lees meer

nieuws

Yvonne van Sark – Youngworks: “sQuare biedt in feite een antwoord’

Yvonne van Sark, adviseur van Youngworks onderzocht drie projecten die bijdragen aan ambitie drie van de MBO-agenda: Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de regionale arbeidsmakt’ te verwezenlijken.

 

Van Sark over sQuare: “sQuare biedt in feite een antwoord op vragen die ontstaan doordat de creatieve sector zoveel kleine ondernemers en zzp’ers herbergt.” “Het is van grote waarde dat de MBO-Agenda projecten mogelijk maakt waarin opleidingen en werkgevers samen grondig nadenken over wat er nu en in de toekomst nodig is, en hier samen gestalte aan geven. Alleen die exercitie – reflecteren op de vraag wat toekomstbestendig onderwijs is – is al enorm waardevol.”

 

Download het hele verslag, met vanaf pagina 44 sQuare.

Tentoonstelling De slashies


Op donderdag 24 mei 2018 vanaf 18 u (@ FOTODOK) organiseert sQuare i.s.m. Lost Project een avond i.t.k.v. de tentoonstelling “Why Work?” genaamd “De slashies”.

 

De creatives van sQuare nemen de bezoekers mee in hun hybride werkpraktijk:
Het ene moment cureren ze een eigen radioprogramma, het volgende moment produceren ze beats voor een commercial, om vervolgens als barista aan de bak te gaan.
Is deze hybriditeit onderdeel van hun ambitie? Ja.
Is het zijn van “een slashie” bittere noodzaak? Ja ook.

 

De avond wordt gehost door Yahmani Blackman en bestaat naast persoonlijke ontboezemingen en performances van de sQuare creatives uit een lezing door Vera de Jong (Urban Connectors) over de opkomst van, en een toekomstperspectief op, het hybride werken.

Practor Marieke Gervers over de toekomst van het mbo in Het Parool

Practor Marieke Gervers en hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer delen in Het Parool hun mening over een toekomst waarin innovatie centraal moet staan. Lees het artikel online of via de afbeelding.

 

Meer nieuwsberichten
Nieuwsarchief

publicaties

Publicatie – 2 jaar Practoraat Creatief Vakmanschap en ontwerpproces sQuare

Publicatie Leren van creatieve starters

Uitgave publicatie

The Future of Learning and Working for New Creatives

Rapport The Future of Learning and Working for New CreativesAuteur: Roos Hoedjes, Urban Connectors ©
In opdracht van sQuare Amsterdam
September 2017

partners

Initiatiefnemer

Het Practoraat Creatief Vakmanschap is opgericht door het ROC van Amsterdam, MBO College Zuid

Partners

Het Practoraat  Creatief Vakmanschap werkt in projecten samen met diverse partners

 

contact

Meer weten of samenwerken?

 

Wil je meer weten over het Practoraat Creatief Vakmanschap? Of wil je met ons samenwerken? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar

info@practoraatcreatiefvakmanschap.nl

 

Co-ntact | Practoraat Creatief Vakmanschap

Het Practoraat Creatief Vakmanschap werkt in projecten samen met een ambitieus en ondernemend collectief van oud-studenten, experts, investeerders (fondsen, subsidies en sponsors) en proactieve docenten van verschillende, creatieve Amsterdamse mbo-instellingen.

Het vaste team van het Practoraat Creatief Vakmanschap:

Marieke Gervers | Practor

Paulien Klap | Onderwijs

Rik Burger | Communicatie en PR

 

Hoofdkantoor

old school

Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam